Startblokken Zoeken Beweegredenen Meld je aan Werkwijze Inloggen of registreren
JouwBeweegMaatje.nl - Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bij het aanmelden als deelnemer van JouwBeweegMaatje.nl ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Je bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van je profiel en alle vormen van contact met andere deelnemers. Door je in te schrijven als deelnemer ga je akkoord met onderstaande punten:

  • Je gebruikt de diensten van JouwBeweegMaatje.nl uitsluitend voor persoonlijk contact en gebruikt je profiel niet voor commerciële doeleinden.

  • Het is niet toegestaan om JouwBeweegMaatje.nl te gebruiken voor het plaatsen of verspreiden van aanstootgevende zaken zoals beledigende teksten of pornografisch materiaal.

  • Het is niet toegestaan om met opzet foutieve informatie in je profiel op te nemen of je voor te doen als iemand anders.

  • Het is niet toegestaan om deelnemers te blijven benaderen nadat zij expliciet hebben verzocht het contact stop te zetten.

  • Als een profiel beledigende elementen bevat, mag JouwBeweegMaatje.nl het profiel verbergen totdat de beledigende elementen zijn gewijzigd of verwijderd.

  • Om misbruik te voorkomen is er op je profielpagina geen ruimte voor persoonlijke contactgegevens zoals adres, telefoonnummers, e-mail adres, internetadressen of chatgegevens (zoals een MSN-adres of een ICQ-nummer). Deze gegevens kunnen enkel tussen deelnemers onderling worden uitgewisseld door middel van het plaatsen van een bericht. Dit bericht is alleen zichtbaar voor de geadresseerde.

JouwBeweegMaatje.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers die deze regels overtreden te bannen of te schorsen. Als een profiel beledigende elementen bevat, mag JouwBeweegMaatje.nl het profiel verbergen totdat de beledigende elementen zijn aangepast. JouwBeweegMaatje.nl kan de inhoud van een profiel ook blokkeren als er persoonsgebonden gegevens in staan.

JouwBeweegMaatje.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie en de materialen die via onze site geplaatst of verspreid worden. Deze overeenkomst zet uiteen welk gedrag door de site als onacceptabel wordt beschouwd, maar JouwBeweegMaatje.nl hoeft er niet op toe te zien dat deelnemers zich aan deze overeenkomst houden. JouwBeweegMaatje.nl leest de inhoud van vertrouwelijke berichten niet en past geen selectieprocedure toe op de profielen die JouwBeweegMaatje.nl- deelnemers op de site plaatsen. Het is niet de verantwoordelijkheid van JouwBeweegMaatje.nl om complicaties tussen deelnemers op te lossen.

Alle materialen en informatie op JouwBeweegMaatje.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet volledig of gedeeltelijk worden gebruikt zonder toestemming van JouwBeweegMaatje.nl.

Beperking van aansprakelijkheid: JouwBeweegMaatje.nl is in geen geval aansprakelijk voor incidentele, directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de diensten van JouwBeweegMaatje.nl. Bovendien doet JouwBeweegMaatje.nl afstand van alle aansprakelijkheid voor de daden of nalatigheden van andere deelnemers of gebruikers, in welke vorm dan ook.

Welkom op JouwBeweegMaatje.nl... een ècht goed voornemen!